Plan połączenia spółek Euromos i Trans-Nauta

Zarządy spółek Trans-Nauta sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (zwana dalej ,,Trans-Nauta” lub ,,Spółka Przejmująca”) oraz Euromos sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (zwana dalej ,,Euromos” lub ,,Spółka Przejmowana”), informują, że w dniu 30 czerwca 2021 r. uzgodniły Plan Połączenia powyżej wskazanych spółek, który, zgodnie z treścią art. 500 § 2 z indeksem 1 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek o domenie www.trans-nauta.pl oraz www.euromos.pl

Mając na uwadze powyższe Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej spółek, wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyżej stronach internetowych, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.