Serwis żurawi

zdjecie4.jpg
  • wykonywanie przeglądów okresowych  zgodnie z przepisami UDT, TDT
  • naprawy, regulacje, przeglądy konserwacyjne  mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań
  • naprawy, regulacje, przeglądy konserwacyjne elementów bezpieczeństwa i ograniczników
  • naprawy, regulacje, przeglądy konserwacyjne urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych
  • przeglądy konstrukcji nośnej
  • przeglądy toru jezdnego dźwignic szynowych
  • remonty elementów i zespołów maszyn i urządzeń: silników, przekładni,
  • przeglądy instalacji ochrony przeciwporażeniowej modernizacja urządzeń dźwignicowych
  • dostarczanie ciężarów i wykonanie prób obciążeniowych żurawików, suwnic
zdjęcie-6.jpg

Kontakt
Edward Kwolek
t: 783 996 664