O firmie

Spółka EUROMOS powstała w grudniu 2004 roku w wyniku restrukturyzacji Stoczni Gdynia S.A. dziedzicząc wieloletnie doświadczenie przy obsłudze morskiej oraz zabezpieczeniu technicznym statków w budowie i w remontach. Od tego czasu rozwijaliśmy nasz potencjał techniczny i usługowy  oraz zdobywaliśmy nowe doświadczenia osiągając poziom, który pozwala nam dzisiaj sprostać najtrudniejszym wyzwaniom.

Strategiczna lokalizacja w Gdyńskim porcie

Lokalizacja spółki na zrewitalizowanych terenach stoczniowych umożliwia szybki i bezpośredni dostęp do obiektów remontowanych i budowanych w obrębie basenów i nabrzeży Portu Gdynia.

Specjalistyczne wyposażenie

Utrzymujemy w stałym ruchu, oraz bezustannie rozbudowujemy specjalistyczne i niszowe wyposażenie produkcyjne, z którego nasi klienci mogą korzystać w zależności od potrzeb, bez konieczności rozbudowy własnych zasobów obsługowych. Dzięki tekiem działaniu umożliwiamy Klientom koncentrację na ich podstawowych działaniach biorąc na siebie odpowiedzialność za przygotowanie i wspomaganie ich realizacji.

Najwyższa jakość i bezpieczeństwo

Podnoszenie jakość usług i bezpieczeństwa ich świadczenia jest dla nas nieustającym wyzwaniem i wyznacza kierunki naszego dalszego rozwoju.