Kontakt

Sekretariat
t: 58 620 00 96

Dział handlowy
Łukasz Jeszke
k: 783 996 660

Dyrektor Techniczny
Tomasz Barzowski
k: 783 996 677

Euromos Sp. z o.o.
ul. Czechosłowacka 3
81-969 Gdynia
biuro@euromos.pl

Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
KRS nr 0000229112
NIP: 958 148 08 73
Regon: 193114461
Kapitał spółki: 7.567.500zł opłacony w całości